- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws

Feed

22-08-2018, 12:44

Rollatorloop 2.0

Op vrijdag 21 september om 14.30 uur vindt de tweede editie van de rollatorloop plaats. Dit jaar is de rollatorloop niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking. Er zijn geen kosten aan...   Meer


18-07-2018, 16:52

Beach Obstacle Run Training

Beach Obstacle Run Training De inschrijving voor de Beach Obstacle Run 2018 is gestart. De data: •5 ,12, 19 & 26 september, 3 &10 oktober - Bloem & Bos •13 oktober Beach Obstacle Run Dit jaar is er de...   Meer


22-06-2018, 11:21

Volgend schooljaar

"De naschoolse activiteiten lopen hartstikke goed. Daar gaan we voorlopig dus lekker mee door. Bovendien zijn er tijdens de zomervakantie ook tal van activiteiten." Aan het woord buursportcoach Nils...   Meer


22-06-2018, 11:04

Buurtsportcoach project

Vanaf 1 september 2016 valt het buurtsportcoach project onder Young 4 Ever. De buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en maken verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere...   Meer


24-05-2018, 14:09

AVG

   Meer
 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.