- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws

Feed

15-12-2017, 10:57

Naschoolse activiteiten op de OSG

Na de kerstvakantie gaan we op 17 januari starten met een reeks van beweegactiviteiten voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. We hebben op dit moment een lessenreeks van 6 weken ontwikkeld, die naar...   Meer


15-12-2017, 10:35

Rollatorloop

Wegens het grote succes in Amsterdam en Den Helder, willen we de rollatorloop ook naar Texel brengen. Het is leuk, gezellig en u beweegt! Op 12 april 2018 willen de buurtsportcoaches in samenwerking met...   Meer


06-12-2017, 21:03

Activiteit: Discozwemmen OSG jeugd!

Yes, 5 januari gaan we Discozwemmen. Zit je op het voortgezet onderwijs en wil je mee? Aanmelden doe je hier: www.krim.nl/park/vakantiepark-de-krim/nieuw-zwembad/    Meer


04-12-2017, 11:52

Nieuwsbrief #3

Ondertussen zijn we alweer een maand verder en lopen er vele plannen en samenwerkingen. In oktober zijn we gestart met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen. Bij de ene school was een hogere opkomst...   Meer
 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.